Historie 

Tělovýchovná jednota byla založena v roce 1991.

Tělovýchovná Spartak Třebíč byla založena v roce 1991, svým charakterem sportovní činností, která je pravidelná, dlouhodobá a různorodá ve sportovních odvětvích, svým významem přesahuje nejen region okresu Třebíč ale i region Kraje Vysočiny. Tato sportovní činnost, kterou členové TJ současně vyvíjí v 17 oddílech, se odráží i v naplňování volného času, kdy veřejnost, převážně mládež, má dostatek výběru z širokého spektra ať již atraktivních sportů /atletiky, biatlonu, cyklistiky,florbalu,triatlonu, nohejbalu, florbalu, juda, aikida, tenisu, kulturistiky,  plavání/, ale i sportů ostatních, v naší TJ zařazených do sportů rekreačních (fotbal, lední hokej, vysokohorská turistika, vodáků, KKŽ, ). Na základě vytvořených podmínek a ve spolupráci se ZŠ v Třebíči se daří vychovávat sportovce, kteří svými výkony dobře reprezentují naší TJ, Kraj Vysočina a v neposlední řadě i ČR. O tom, jak se daří tělovýchovná dlouhodobá práce v oddílech jsou i výsledky v jednotlivých anketách při vyhlašování sportovců, kde se naši členové umísťují na předních místech a to jak v jednotlivcích tak i v kolektivech. 

Mediálně se veřejnost pravidelně o výsledcích ale i konání a termínu pořádání dovídá prostřednictvím rozhlasu, plakátů a tisku.

V roce 2016 , na základě zákona o registraci jednotlivých sdružení, byl název Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč z rozhodnutí VH TJ, upraven na Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, spolek.

Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, spolek byla pověřena správcovstvím městského sportovního areálu, kdy různorodostí činností v oblasti tělovýchovy a sportu láká do svých řad stálé zájemce tak, aby naplňovala základní směr dlouhodobé činnosti TJ dané "Stanovami TJ". O plnění celoročního plánu tělovýchovné činnosti v jednotlivých kategoriích je informována členská základna na pravidelné VH TJ. Volných hodin v zařízení využívají, ke své přípravě potažmo mistrovských utkání i jiné sportovní organizace z okresu Třebíč (fotbal HFK Třebíč, FAČR Praha, florbal SNIPERS, gymnastika, aerobik, agilita, střední školy) a také organizace pro konání různých koncertů a společenských akcí.

Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, spolek disponuje ve své členské základně širokým kádrem dobrovolných, ale kvalifikovaných funkcionářů.